top of page

מה חדש?

מודעה שפורסמה בצרפת

הוצאת Bayard הצרפתית, שמוציאה את הספרים המתורגמים שלי, פרסמה מודעה בעיתון הנפוץ לילדים - "J'aime Lire" (למיטב הבנתי - בעברית זה "אני אוהב לקרוא"

bottom of page