top of page

מה חדש?

מפגש עם ילדים בגניגר

הצפנתי עד גניגר כדי לערוך שלושה מפגשי סופר בזה אחר זה עם הילדים המקסימים של יישובי הסביבה

bottom of page