מה חדש?

:עדכונים אחרונים

הספר השני יוצא בצרפת

התרגום של הספר השני יוצא היום בצרפת. עוד התרגשות לא קטנה