top of page

מה חדש?

מכתב מימי


זאת בעצם הסיבה העיקרית למה כדאי לכתוב ספרים לילדים. א

לפעמים שואלים אותי מה אני אוהב בכתיבת ספרים. אז אני אומר שהתקופה שיניב שולח לי איורים לספר החדש, לעמוד בשבוע הספר בכיכר רבין ולהיפגש עם קוראים, מפגשי סופר בבתי הספר. אבל, בינינו - זאת הסיבה האמיתית למה כדאי להיות סופר ילדים. זה קורה כשאתה מקבל מכתבים כיפיים כאלה מילדים כמו ימי אילן-אלזם. שתדעו לכם

bottom of page