Please reload

:עדכונים אחרונים

מכתב מימי

לפעמים שואלים אותי מה אני אוהב בכתיבת ספרים. אז אני אומר שהתקופה שיניב שולח לי איורים לספר החדש, לעמוד בשבוע הספר בכיכר רבין ולהיפגש עם קוראים, מפגשי סופר בבתי הספר. אבל, בינינו - זאת הסיבה האמיתית למה כדאי להיות סופר ילדים. זה קורה כשאתה מקבל מכתבים כיפיים כאלה מילדים כמו ימי אילן-אלזם. שתדעו לכם

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

מה חדש?

©  כל הזכויות שמורות לאלדד אילני 2018.