top of page

מה חדש?

עזרת הציבור נדרשת - מי אתה שלמה וייס???

יש ילדים מדהימים ויצירתיים, שיושבים ועושים קומיקסים על פי הספרים שלי. פתאום נתקלתי ביוטיוב בחלק הראשון של קומיקס על פי "הסיפור המושלם - מסע בכדור פורח".

פייר - עונג אמיתי. מי אתה, שלמה וייס, שפרסם את זה ביוטיוב??????

bottom of page