מה חדש?

:עדכונים אחרונים

ילדי קיבוץ סעד והסביבה

הדרמתי עד קיבוץ סעד להיפגש עם תלמידי הקיבוץ והסביבה