מה חדש?

:עדכונים אחרונים

חגיגת היציאה מהגנת המדינה

איזה חגיגה לראות פתאום ספר שלך יוצא מההגנה, שאני ממש ממש לא ביקשתי, של המדינה ונכנס למבצעי מכירות