top of page
משחקים ופעילויות

על הסיפור המושלם

סדרת "הסיפור המושלם" היא סדרת ספרים בה בכל ספר אני מספר לבני יובל סיפור אחר, עמוס בהרפתקאות : מסעות, מסתורין, מלחמות, חטיפות, מזימות, בגידות, ומה לא. בכל פעם אני מתחיל לספר כשיש לי רק התחלה של סיפור, אבל מה קורה באמצע ואיך הוא נגמר? אין לי מושג. יובל, שמקשיב לסיפור משתתף : מבקר התפתחויות לא הגיוניות בעלילה, תורם רעיונות משלו איך להמשיך. שלושה ספרים מתוך סדרת "הסיפור המושלם" נבחרו על ידי משרד החינוך לצעוד במצעד הספרים השנתי, הספר הראשון זכה בספר פלטינה והשני בספר זהב.

מפגשי סופר

במפגשי הסופר אני מספר, בליווי דוגמאות על תהליך הכתיבה הראשוני : ההתחבטויות והקשיים. לאחר מכן אני מספר על העריכה מול העורכת בהוצאת הספרים : דוגמאות למהלכי עלילה שהשתנו, קטעים שקוצצו או נוספו והתהפוכות שעברה העלילה מהטיוטא הראשונה ועד לספר הסופי. לאחר מכן אני מספר על האיורים של המאייר המוכשר יניב שמעוני : הבחירה מה לאייר, האיורים בשחור לבן ובצבע, דוגמאות לאיורים שהיה צורך לתקן או לשנות והגישה השונה לאיורים בשתי המדינות בהן תורגם הספר : הונגריה וצרפת. בסוף המפגש אני עונה על שאלות וחותם על ספרים שילדים מביאים.

bottom of page